نادر نظامی دوست

مدیریت بازرگانی بین المللی و نماینده 35 کمپانی بزرگ در دنیا. دکترای هنر. دارای ارتباطات بالای تجاری بین المللی اروپایی، آسیایی، آفریقایی،حوضه خلیج فارس، ایران و کشورهای همسایه

سوابق تحصیلی

دکتری هنر

گرایش هنرهای سنتی

موسسه/دانشگاه: اموزشی و هنری

مهارت‌ها

انجام کارهای هنری

100%

بازاریابی و بازرگانی بین الملل

100%

امور بازرگانی و مدیریت فروش

100%

بازار و تجارت

100%

تجارت بین الملل

100%

حقوق تجارت

100%

سوابق شغلی

مدیر عامل و مدیر بازرگانی بین الملل

شرکت بین المللی آروپاژسام، شرکت بین المللی فاخر فارس شرکت کینسبرگر اتریش در ایران

زبان

انگلیسی

مهارت خواندن

100%

مهارت نوشتن

100%

مهارت گفتاری

100%

مهارت شنیداری

100%

ترکی استانبولی

مهارت خواندن

100%

مهارت نوشتن

100%

مهارت گفتاری

100%

مهارت شنیداری

100%

فارسی

مهارت خواندن

100%

مهارت نوشتن

100%

مهارت گفتاری

100%

مهارت شنیداری

100%

ترکی آذربایجانی

مهارت خواندن

100%

مهارت نوشتن

100%

مهارت گفتاری

100%

مهارت شنیداری

100%

کُردی

مهارت خواندن

80%

مهارت نوشتن

60%

مهارت گفتاری

80%

مهارت شنیداری

100%

افتخارات

تحقیقات

کتاب: طراحی سنتی فرش ایران ( تالیف خانم مریم عبداللهی راد )

توضیحات: کتاب فوق آموزشی تحقیقی و تاریخی می باشد که نقش استاد راهنما و مورد تایید اینجانب می باشد

تماس با من